Záručný a pozáručný servis

Pozaručný servis plastových a drevených okien a dverí.

Väčšina výrobcov odporúča vykonať servis okien raz ročne, preto aby okno fungovalo čo najhladšie a najdlhšie bez závažných porúch.

Servis zahŕňa:

  • nastavenie krídla v troch smeroch. To znamená aby krídlo nenarážalo do rámu, spĺňalo požadovanú tesnosť a hladký chod kľučky.
  • kontrola tesnosti (kontrola uzatváracích bodov, kontrola tesnenia, prípadná výmena tesnenia).
  • premazanie kovových častí krídla (Prevodovka a kovanie).
  • premazanie (oživenie) tesnení.
  • identifikácia poškodených častí kovania.
  • výmena poškodených častí kovania. (Pánty, prevodovky, kovanie).